Инвентар


Национални емисии на стакленички гасови – база на податоци, методологија, законска рамка, процедури, податоци кои недостасуваат и препораки, најдобри практики         
Повеќе>>

РанливостЧувствителноста на различни сектори на климатски промени и проценка на идните  промени на температурата и врнежите
(климатски сценарија)

                Повеќе>>

УблажувањеПотенцијал за намалување на идните предвидени емисии следејќи ги предвидените развојни патеки на националната економија

Повеќе>>

АдаптацијаКапацитети и потенцијал на најранливите сектори за  прилагодување на климатските промени во различни региони во земјата


Повеќе>>
Loading


Најмногу стакленички гасови се емитуваат при производство на кој од наведените пијалоци во нашата држава:


Испрати


Пораки

Справувањето со климатските промени бара иновативни еколошки пристапи и технологии

Владимир Пешевски, зам. претседател во Владата

Со оваа комуникација во рака, земјата е целосно подготвена за самитот во Париз

Алесандро Фракасети, заменик на постојниот претставник на УНДП

Пред нас стои предизвикот на имплементацијата на предложените мерки од Планот

Стево Темелковски, зам. министер за животна средина и просторно планирање

Последно видео

Билтен

Претплатете се на нашиот билтен