Климатски промени

Gender and Climate Change in Macedonia.pdf
Оваа публикација е развиена од Sophia Huyer со придонес од Марија Ристеска , во рамките на Првиот ревидиран извештај за климатски промени
Ensuring gender equity in climate change financing.pdf
„Осигурување на родова еднаквост при финансирање врзано со климатски промени“ - Оваа публикација беше лансирана на COP-17Во Дурбан. Истата ги истражува врските помеѓу климатските промени, родовта еднаквост и постигнивањето на милениумските цели за развој, како и предлага на кој начин може да се врши финансирање и промовира родова еднаквост.
Women’s Green Business Initiative.pdf
“Иницијатива за зелен бизнис за жени” е глобална програма која ги преобразува предизвиците кои произлегуваат од климатските проблеми во економски можности за жаните преку промовирање на вработувања и претприемништво кајжените.
Making Progress toward a Gender-Sensitive Approach in the Green Climate Fund.pdf
Прогрес кон родово-сензитивен пристап во климатскиот фонд” - Во соработка со алијансата за полови прашања и климатски рпомени овој документ беше подготвен за петиот фонд за климатски промени. во Октомври 2013 кој презентира како да се постигне родово-сензитивен пристап рамката на ГКФ.
GENDER, CLIMATE CHANGE AND COMMUNITY-BASED ADAPTATION.pdf
“Родови, климатски промени и општествен прорачник за климатски промени"- Оваа публикација презентира искуства од адаптациските програми за заедниците на УНДП-ГЕФ.
Leading Resilient Development.pdf
“Водење на отпорен развој: Приоритети, практики и иновации” – Оваа публикација е развиена во соработка со GOOTS International и Northumbria универзитетот.Loading
Најмногу стакленички гасови се емитуваат при производство на кој од наведените пијалоци во нашата држава:


Испрати


Пораки

Очекуваме сета досегашна декларативност да биде преточена во конкретни мерки за акција. Очекуваме, краткорочните, да ги замениме со долгорочни решенија. Културата на расфрлање да ја замениме со култура на одржливост. Себичните интереси да ги замениме со интересите на човештвото. Површната реторика да ја замениме со конкретни дела. И тоа не заради нас, туку заради нашето потомство

Д-р Ѓорге Иванов, . претседател на Република Македонија

Со оваа комуникација во рака, земјата е целосно подготвена за самитот во Париз

Алесандро Фракасети, заменик на постојниот претставник на УНДП

Пред нас стои предизвикот на имплементацијата на предложените мерки од Планот

Стево Темелковски, зам. министер за животна средина и просторно планирање

Последно видео

Билтен

Претплатете се на нашиот билтен