Country papers: Preparation of National Communications from Non-Annex I Parties to the UNFCCC

A Compilation of Lessons Learned and Experiences from selected countries

(Достапна е само англиска верзија)

Во оваа публикација се потенцирани научените лекции и добрите практики од изворите. Секој од трудовите кои се овде презентирани во оригинален стил, ги претставуваат искуствата на земјите, сумирани од страна на авторите. 

ПРИРАЧНИК ЗА КОРИСТEЊЕ НАСОФТВЕРОТ ЗА СЛЕДЕНЕЊЕ НАЕМИСИИТЕ НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ ИЗАГАДУВАЧИ ОД ИНДУСТРИСКИТЕ ПОСТРОЈКИ


Подобрување на квалитетот на националниот инвентар на стакленички гасови и негова верификација

(Достапна е само англиска верзија)

ОТВОРЕНА ВЛАДА ЗА КЛИМАТСКА АКЦИЈА: Отворени податоци и партиципаторно носење политики во Македонија

Софтвер за мониторинг на емисиите од Индустријата (ЕМИ)

Софтвер за мониторинг на потрошувачката на енергија во јавните институции (ExCITE)

Моделирање на климатските цели ЕУ до 2030, како земја кандидат за членство во ЕУ


Loading
Најмногу стакленички гасови се емитуваат при производство на кој од наведените пијалоци во нашата држава:


Испрати


Пораки

Очекуваме сета досегашна декларативност да биде преточена во конкретни мерки за акција. Очекуваме, краткорочните, да ги замениме со долгорочни решенија. Културата на расфрлање да ја замениме со култура на одржливост. Себичните интереси да ги замениме со интересите на човештвото. Површната реторика да ја замениме со конкретни дела. И тоа не заради нас, туку заради нашето потомство

Д-р Ѓорге Иванов, . претседател на Република Македонија

Со оваа комуникација во рака, земјата е целосно подготвена за самитот во Париз

Алесандро Фракасети, заменик на постојниот претставник на УНДП

Пред нас стои предизвикот на имплементацијата на предложените мерки од Планот

Стево Темелковски, зам. министер за животна средина и просторно планирање

Последно видео

Билтен

Претплатете се на нашиот билтен