Подготовка на правни одредби за инвентар на стакленички гасови

 


Подготовката на Инвентар на емисии на стакленички гасови, како дел од активностите на "Третиот национален извештај до Конвенцијата на Обединети Нации за Климатски Промени" што го спроведуваат УНДП и Министерството за животна средина и просторно планирање на РМ, е условена од достапноста на различни и голем број податоци кои, по основ на посебните закони, ги прибираат и поседуваат различни субјекти, такашто системот не подразбира концентрација на податоците во една надлежна институција.

Овој документ и предлог правилата дадени во негов прилог имаат за цел да предложат правен основ за етаблирање на систем и идентификација на релевантните органи за собирање и доставување на податоците и управување со базата.


Документот може да го погледнете тука.
Loading
Најмногу стакленички гасови се емитуваат при производство на кој од наведените пијалоци во нашата држава:


Испрати


Пораки

Очекуваме сета досегашна декларативност да биде преточена во конкретни мерки за акција. Очекуваме, краткорочните, да ги замениме со долгорочни решенија. Културата на расфрлање да ја замениме со култура на одржливост. Себичните интереси да ги замениме со интересите на човештвото. Површната реторика да ја замениме со конкретни дела. И тоа не заради нас, туку заради нашето потомство

Д-р Ѓорге Иванов, . претседател на Република Македонија

Со оваа комуникација во рака, земјата е целосно подготвена за самитот во Париз

Алесандро Фракасети, заменик на постојниот претставник на УНДП

Пред нас стои предизвикот на имплементацијата на предложените мерки од Планот

Стево Темелковски, зам. министер за животна средина и просторно планирање

Последно видео

Билтен

Претплатете се на нашиот билтен