БИОДИВЕРЗИТЕТОТ И КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ


Нашата земја има специфична географска положба на Балканскиот Полуостров, каде што на мала површина се мешаат различни клими (континентална и медитеранска). Во комбинација со други еколошки и историски фактори, тоа довело до развој на специфичен и многу богат биолошки диверзитет. Тој се истакнува со голем број на разнолични видови и ендемити, што го потенцира значењето на Македонија како „жешка точка“ за биодиверзитетот во Европа. До денес на територијата на Република Македонија регистрирани се повеќе од 16.000 видови, вклучувајќи 854 ендемити. Покрај нејзиното суштинско значење, биолошката разновидност во Република Македонија има и други вредности, особено економска, и дава можност за користење на добра и развој на услуги.Дали сте слушнале за...?


Pedicularis ferdinandiФердинандов вошливец

Тоа е цвеќе – ендемит и расте само на највисокиот врв од планината Јакупица (Мокра), на врвот Солунска Глава (2.540 м)

Pinus Mungo

Субалпски планински предел со џуџест бор

Trechus goebli matchai


Подземен ендемичен инсект на планината Јакупица (Мокра)


 


 

 

Како денешните климатски промени ќе влијаат врз најчувствителните компоненти од флората и фауната?

Кои се можностите за адаптација и какви предлог-мерки постојат?

Откријте во овој извештај... или во кратката презентација


Во ова видео погледнете ги ставовите на експертите околу ранливоста на различните сектори од климатските промени.
Loading
Најмногу стакленички гасови се емитуваат при производство на кој од наведените пијалоци во нашата држава:


Испрати


Пораки

Очекуваме сета досегашна декларативност да биде преточена во конкретни мерки за акција. Очекуваме, краткорочните, да ги замениме со долгорочни решенија. Културата на расфрлање да ја замениме со култура на одржливост. Себичните интереси да ги замениме со интересите на човештвото. Површната реторика да ја замениме со конкретни дела. И тоа не заради нас, туку заради нашето потомство

Д-р Ѓорге Иванов, . претседател на Република Македонија

Со оваа комуникација во рака, земјата е целосно подготвена за самитот во Париз

Алесандро Фракасети, заменик на постојниот претставник на УНДП

Пред нас стои предизвикот на имплементацијата на предложените мерки од Планот

Стево Темелковски, зам. министер за животна средина и просторно планирање

Последно видео

Билтен

Претплатете се на нашиот билтен