Влијанието на климатските промени врз здравјето на луѓето
Климатските промени ќе предизвикаат последици врз здравјето на луѓето во целиот свет, но сепак сериозноста на овие последици ќе зависи од регионот и од способноста на населението да се подготви, да се справи и да се опорави од директните влијанија и од индиректните влијанија. Југоисточниот регион на државата е особено ранлив на зголемување на температурата и намалување на сумите на врнежи, придружени со обилни дождови и почести екстремни временски настани како што се поплавите, пожарите и сушите. Анализата на бројот на повици во итната медицинска помош потврди дека повозрасните граѓани се поранливи на екстремна топлина и студ од младите, така што идното оптоварување врз здравјето ќе биде поголемо кај повозрасната популација. Прочитајте повеќе: Влијанието на климатските промени врз здравјето на луѓето
Стратегијаза адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени во Република Македонија


АКЦИОНЕН ПЛАН  за превенирање на последиците од топлотните бранови врз населението во Република Македонија

Повеќе информации за заштита на здравјето од климатските промени
http://www.toplotnibranovi.mk/Loading
Најмногу стакленички гасови се емитуваат при производство на кој од наведените пијалоци во нашата држава:


Испрати


Пораки

Очекуваме сета досегашна декларативност да биде преточена во конкретни мерки за акција. Очекуваме, краткорочните, да ги замениме со долгорочни решенија. Културата на расфрлање да ја замениме со култура на одржливост. Себичните интереси да ги замениме со интересите на човештвото. Површната реторика да ја замениме со конкретни дела. И тоа не заради нас, туку заради нашето потомство

Д-р Ѓорге Иванов, . претседател на Република Македонија

Со оваа комуникација во рака, земјата е целосно подготвена за самитот во Париз

Алесандро Фракасети, заменик на постојниот претставник на УНДП

Пред нас стои предизвикот на имплементацијата на предложените мерки од Планот

Стево Темелковски, зам. министер за животна средина и просторно планирање

Последно видео

Билтен

Претплатете се на нашиот билтен