Во рамките на проектот Трето национален извештај до UNFCCC на емисиите на стакленички гасови потенцијалот на секторот земјоделство беше оценета. Во подготвената извештај "ублажување на климатските промени потенцијал и мерки во секторот земјоделство" неколку опции за ублажување на земјоделски практики и техники се применуваат во Република Македонија се предлагаат со цел да се постигне конкретни намалувања на емисиите на стакленички гасови:

органско земјоделство
етерични ферментација
ѓубриво за управување со
Култура остатоци управување
Производство на биогас од земјоделство
Прскалки и наводнување капка по капка

Во рамките на проектот Трето национален извештај до UNFCCC на емисиите на стакленички гасови потенцијалот на секторот земјоделство беше оценета. Во подготвената извештај "ублажување на климатските промени потенцијал и мерки во секторот земјоделство" неколку опции за ублажување на земјоделски практики и техники се применуваат во Република Македонија се предлагаат со цел да се постигне конкретни намалувања на емисиите на стакленички гасови:

органско земјоделство
етерични ферментација
ѓубриво за управување со
Култура остатоци управување
Производство на биогас од земјоделство
Прскалки и наводнување капка по капка
Конзервација на обработување и ѓубрива
Во рамките на проектот Трет национален извештај кон UNFCCC беше направена анализа на потенцијалнот за ублажување на емисиите на стакленички гасови од секторот Земјоделство. Во подготвенаиот извештај Потенцијал и мерки за ублажување на влијанието врз климатските промени од секторот земјоделство,неколку можности за намалување на емисиите на стакленички гасови преку применливи земјоделски практики и техники во Република Македонија се предлагаат, со цел да се постигннат конкретни намалувања на емисиите од секторот Земјоделство: 

- органско земјоделство
- етерични ферментација
- управување со арско ѓубриво
- управување со остатоци од житни култури
- производство на биогас од земјоделство
- системи за наводнување капка по капка
- конзервација на обработување и ѓубрива

Целиот извештај е достапен само на англиски јазик и може да се предземе на следниот линк (англиска верзија): Потенцијал и мерки за ублажување на влијанито на секторот Земјоделство врз климатските промени.
Loading
Најмногу стакленички гасови се емитуваат при производство на кој од наведените пијалоци во нашата држава:


Испрати


Пораки

Очекуваме сета досегашна декларативност да биде преточена во конкретни мерки за акција. Очекуваме, краткорочните, да ги замениме со долгорочни решенија. Културата на расфрлање да ја замениме со култура на одржливост. Себичните интереси да ги замениме со интересите на човештвото. Површната реторика да ја замениме со конкретни дела. И тоа не заради нас, туку заради нашето потомство

Д-р Ѓорге Иванов, . претседател на Република Македонија

Со оваа комуникација во рака, земјата е целосно подготвена за самитот во Париз

Алесандро Фракасети, заменик на постојниот претставник на УНДП

Пред нас стои предизвикот на имплементацијата на предложените мерки од Планот

Стево Темелковски, зам. министер за животна средина и просторно планирање

Последно видео

Билтен

Претплатете се на нашиот билтен