ЕМИСИОНИ ФАКТОРИ

Министерството за животна средина и просторно планирање како институција одговорна за известување, во согласност со UNFCCC и со Женевската Конвенција за далекусежно прекугранично загадување на воздухот, ја согледа важноста на изработка на Датабаза на емисиони фактори на национално ниво, која е потребна за заедничко известување, согласно UNFCCC (Насоки за изработка на национални инвентари на стакленички гасови за IPPC) и Женевската Конвенција за далекусежно прекугранично загадување на воздухот.Националните емисиони фактори се изработени во март 2013г. за главните сектори на емисии како најдобра мерка предложена во „Патоказот за усвојување на национални емисиони фактори и препораки за усогласување на емисионите фактори помеѓу методологиите на UNFCCC  и CORINAIR и насоки за известување. Ова овозможи поставување на реалистични национални цели за ублажување, што дополнително помогна да се исполнат задолженијата кон Рамковната конвенција на ОН, и придонесе кон подобра подготовка за преговарање со Eвропската Унија во врска со поглавјето за климатски промени.
За прв пат во нашата земја беа изработени Национални емисиони фактори за клучните сектори од Инвентарот на стакленички гасови. Извештајот од емисионите фактори може да се превземе тука.

Националните емисиони фактори на Македонија беа исто така прифатени и објавени и од страна на Меѓународната База на Емисиони Фактори на Мегувладниниот Панел за Климатски промени (IPCC EFDB). Во оваа база се објавени 15 национални емисиони фактори специфични за Македонија. До базата може да се пристапи со кликнување на следниот линк: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/find_ef_ft.php, со впишување на зборот Macedonia во делот за пребарување. Loading
Најмногу стакленички гасови се емитуваат при производство на кој од наведените пијалоци во нашата држава:


Испрати


Пораки

Очекуваме сета досегашна декларативност да биде преточена во конкретни мерки за акција. Очекуваме, краткорочните, да ги замениме со долгорочни решенија. Културата на расфрлање да ја замениме со култура на одржливост. Себичните интереси да ги замениме со интересите на човештвото. Површната реторика да ја замениме со конкретни дела. И тоа не заради нас, туку заради нашето потомство

Д-р Ѓорге Иванов, . претседател на Република Македонија

Со оваа комуникација во рака, земјата е целосно подготвена за самитот во Париз

Алесандро Фракасети, заменик на постојниот претставник на УНДП

Пред нас стои предизвикот на имплементацијата на предложените мерки од Планот

Стево Темелковски, зам. министер за животна средина и просторно планирање

Последно видео

Билтен

Претплатете се на нашиот билтен