Втор двогодишен извештај за климатски промени на

                    Република Македонија

    Вашиот водич за Вториот двогодишен извештај за климатски промени

     Национален инвентар на стакленички гасови

     Ублажување на климатските промени

     Мапирање на постоечки релевантни МРВ системи

    Национални обврски и синергии при известувањето

                 за климатските промени до УНФЦЦЦ и ЕУ

    Ограничувања и недостатоци, и релевантни финансиски,

               технички и потреби за капацитети за интеграција во

               политиките за климатските промени

    Извештај за напредокот на спроведување на

               Стратегијата за комуникација на климатски промени

               и акцискиот план

              
  Loading
  Најмногу стакленички гасови се емитуваат при производство на кој од наведените пијалоци во нашата држава:


  Испрати


  Пораки

  Очекуваме сета досегашна декларативност да биде преточена во конкретни мерки за акција. Очекуваме, краткорочните, да ги замениме со долгорочни решенија. Културата на расфрлање да ја замениме со култура на одржливост. Себичните интереси да ги замениме со интересите на човештвото. Површната реторика да ја замениме со конкретни дела. И тоа не заради нас, туку заради нашето потомство

  Д-р Ѓорге Иванов, . претседател на Република Македонија

  Со оваа комуникација во рака, земјата е целосно подготвена за самитот во Париз

  Алесандро Фракасети, заменик на постојниот претставник на УНДП

  Пред нас стои предизвикот на имплементацијата на предложените мерки од Планот

  Стево Темелковски, зам. министер за животна средина и просторно планирање

  Последно видео

  Билтен

  Претплатете се на нашиот билтен