"Отпорно Скопје" - Стратегија за Климатски Промени на Град Скопје


Како одговор на растечките предизвици на климатските промени, Градот Скопје и УНДП работат заедно за да се развие "Зголемување Отпорност" - стратегија за адаптација и ублажување на на климатските промени во Скопје. Целта на проектот "ИКТ за Урбана Отпорност" е да му помогне на Град Скопје да стане поотпорен на природните катастрофи и климатските промени. Ова ќе се постигне со градењето на институционалните капацитети, мобилизирање на знаење и трансфер на најдобрите меѓународни практики. Заинтересираните граѓани можат да се директно вклучени во процесот, со користење на иновативен систем за колективна анализа на актуелните трендови и идентификација на решенија, кои ќе помогнат да ги направи Градот и неговите граѓани се повеќе отпорни на климатските промени.
Блог

Интерактивен Инфографик - На патот до Париз 2015Македонски INDC е основан на сеопфатна аналитичка работа и развој на различни сценарија во рамките на Третиот национален план за климатски промени и Прв двогодишен извештај за климатски промени:
Република Македонија, има намера да ги даде следниве придонеси кон глобалните напори за намалување на емисиите на стакленички гасови:
За намалување на емисиите на CO2 од согорување на фосилни горива за 30%, односно за 36% на повисоко ниво на амбиција, до 2030 година во однос на бизнис, како и обично (BAU) сценарио. Емисиите на CO2 од согорување на фосилни горива покрива речиси 80% од вкупните емисии на стакленички гасови во земјата, со доминантно учество на следните сектори: енергија, згради и транспортот.
Инфографик
БлогКлиматски предизвик - Твојот Град #ОдТебеЗависиПовеќе од 130 различни идеи беа доставени како одговор на предизвикот за климатски промени кој стартуваше во декември минатата годинаПредизвикот беше наменет за изнаоѓање паметни и иновативни предлози за намалување на влијанието на луѓето врз климата и да се зголеми урбаната отпорност на климатските промени. Прототип настанот беше отворен простор за состаноци. Манифестацијата траеше 2 дена каде што 48 часа тимовите работеа на развивање на нивните идеи.
Настанот низ бројки:
2 месеци кампања со јавни личности
•Огромен интерес кај социјалните медиуми
•Повеќе од 200натписи
•Повеќе од 30,000посетители на веб страната
129 примени идеи
10 финалисти
•2 победници
Повеќе информации за настанот:
Вебстрана
Storify
Блог
Иновативни Приказни

Патувај Зелено


Патувај Зелено  им ги обезбедува на патниците сите информации кои им се потребни за да го планираат најбрзиот, најевтиниот и најеколошкиот пат до нивната дестинација. Проектот е резултат на блиска соработка помеѓу УНДП, Градот Скопје, Министерството за животна средина и просторно планирање, и на Факултетот за информатички и компјутерски технологии (ФИНКИ). 
Испланирај го своето патување денес:
Веб страна
Play store for Android
Инфографик
Иновативни ПриказниLoading
Најмногу стакленички гасови се емитуваат при производство на кој од наведените пијалоци во нашата држава:


Испрати


Пораки

Очекуваме сета досегашна декларативност да биде преточена во конкретни мерки за акција. Очекуваме, краткорочните, да ги замениме со долгорочни решенија. Културата на расфрлање да ја замениме со култура на одржливост. Себичните интереси да ги замениме со интересите на човештвото. Површната реторика да ја замениме со конкретни дела. И тоа не заради нас, туку заради нашето потомство

Д-р Ѓорге Иванов, . претседател на Република Македонија

Со оваа комуникација во рака, земјата е целосно подготвена за самитот во Париз

Алесандро Фракасети, заменик на постојниот претставник на УНДП

Пред нас стои предизвикот на имплементацијата на предложените мерки од Планот

Стево Темелковски, зам. министер за животна средина и просторно планирање

Последно видео

Билтен

Претплатете се на нашиот билтен